Tổng Số trong xổ số fast 3

Cách Chơi Tổng Điểm Số

 • Là bạn sẽ dựa vào tổng điểm số của 3 con số mở thưởng làm căn cứ mở thưởng. Nếu điểm số cược trùng với kết quả tổng điểm số mở thưởng => trúng thưởng, ngoài ra những tình huống khác ==> không trúng thưởng.

 • Ví dụ : bạn cược tổng điểm số là 12 điểm, kết quả mở thưởng là : 3-3-6 trùng với kết quả đặt cược => bạn đã trúng thưởng.

 • Ví dụ : bạn cược tổng điểm số là 9 điểm, kết quả mở thưởng là : 3-3-3 trùng với kết quả đặt cược => trúng thưởng.

Cách Chơi Tổng Số Tài Xỉu

 • Là bạn sẽ dựa vào tổng điểm số của 3 con số mở thưởng làm căn cứ mở thưởng. Nếu kết quả mở thưởng có tổng là 4 đến 10 sẽ là xỉu, 11 đến 17 sẽ là tài.
  Nếu kết quả mở thưởng là Bão, dù bạn đặt cược Tài hoặc Xỉu đều là không trúng thưởng.

 • Ví dụ : Đặt cược tổng số tài xỉu lẻ chẵn là : [Xỉu], kết quả mở thưởng là :123 trùng với kết quả đặt cược => trúng thưởng.

 • Ví dụ : Đặt cược tổng số tài xỉu lẻ chẵn là : [Tài], kết quả mở thưởng là : 444 Do kết quả mở thưởng là Bão, như vậy bạn đã không trúng thưởng.

Cách Chơi Tổng Số Lẻ Chẵn

 • Là bạn sẽ dựa vào tổng điểm số của 3 con số mở thưởng làm căn cứ mở thưởng. Trong đó quy định 4, 6, 8…16 sẽ là chẵn và kết quả mở thưởng có tổng là 5, 7, 9…17 sẽ là lẻ.
  Nếu kết quả mở thưởng là Bão, dù bạn đặt cược Chẵn hoặc Lẻ đều là không trúng thưởng.

 • Ví dụ : Đặt cược tổng số tài xỉu lẻ chẵn là : [Lẻ], kết quả mở thưởng là :335 trùng với kết quả đặt cược => trúng thưởng.

 • Ví dụ : Đặt cược tổng số tài xỉu lẻ chẵn là : [Chẵn], kết quả mở thưởng là :444 Do kết quả mở thưởng là bão => không trúng thưởng.

 • Link vào chơi cá cược trực tuyến tai nhà cái VN88